Saturday, January 9, 2010

PRO-MAHASISWA ???


Siapa PRO- MAHASISWA?
Mereka adalah kelompok-kelompok anak muda progresif bergelar mahasiswa yang mempunyai kesedaran sosial dan politik yang tinggi serta mempunyai inisiatif dalam memperjuangkan idealisma dan kebajikan mahasiswa.Melalui semangat dan inspirasi tersebut, mereka membentuk suatu jaringan pemikiran dan perjuangan bagi bertujuan mengembalikan keunggulan dan kegemilangan kepimpinan mahasiswa beridealisma, bebas, intelek dan progresif di kampus UniPerdana. Jaringan inilah yang digelar jaringan PRO-MAHASISWA!

Mengapa PRO-MAHASISWA?
Mereka menggelarkan diri mereka sebagai PRO-MAHASISWA adalah didasarkan kepada bentuk atau tema kepada perjuangan mereka. PRO-MAHASISWA bermaksud sebuah jaringan atau kelompok yang membawa dan memperjuangkan suara mahasiswa yang asli(genuine) dan bebas. Suara mahasiswa yang tidak menyebelahi mana-mana pihak di luar kelompok mahasiswa samada dari pihak kerajaan, pembangkang, dan juga bukan mewakili pihak pentadbiran universiti. Hanya semata-mata suara, idea, inspirasi, semangat,, keluhan, dan keprihatinan daripada MAHASISWA! Dari MAHASISWA untuk MAHASISWA!

Sejarah PRO-MAHASISWA.
PRO-MAHASISWA merupakan jaringan kelompok-kelompok mahasiswa yang mempunyai idealisma dan membawa tema perjuangan mahasiswa. Sebelum ini mereka dikenali sebagai ‘GAGASAN’. ‘GAGASAN’ yang mana pertubuhan yang menghimpunkan kelompok-kelompok mahasiswa beridealisma telah memegang tampuk kepimpinan mahasiswa Universiti Malaya hampir 8 tahun sejak tahun 1996 sehingga 2003. Di dalam tempoh kepimpinan ini banyak rekod-rekod cemerlang telah ditunjukkan oleh kelompok ini misalnya memperjuangkan kewujudan sistem pendaftaran subjek secara online, pendaftaran pelajar baru yang dipusatkan di DTC, memperjuangkan kemudahan pengangkutan awam di Universiti Malaya dan lain-lain lagi. Malahan pada ketika inilah Universiti Malaya telah tersenarai antara 100 universiti terbaik di dunia. Pada tahun 2004 kelompok ‘ GAGASAN’ telah memboikot proses pilihanraya kampus yang dilihat sudah tidak demokratik dan adil. Setelah itu pada tahun 2005 dan 2006 mereka kembali berusaha untuk kembali memimpin mahasiswa dengan penyertaan dalam pilihanraya kampus walaupun sistem pilihanraya kampus masih lagi belum dipulihkan. Kini ‘ GAGASAN’ muncul dengan wajah baru yang lebih progresif, intelek, responsif, dan berani iaitu dengan nama PRO-MAHASISWA!

SLOGAN PRO-MAHASISWA.
WE LOVE UM! – iaitu perjuangan untuk memartabatkan dan meningkatkan kecemerlangan dan keunggulan Universiti Malaya sebagai Universiti Perdana melalui semangat CINTAKAN universiti.

NEW GENERATION FOR NEW UM – bertujuan melahirkan generasi mahasiswa UM yang mempunyai corak pemikiran, dan inspirasi perjuangan yang lebih segar, bebas, demokratik, dan maju yang mana mereka akan mampu mencorakkan suasana dan prestasi universiti ke arah yang lebih baik dari sudut akademik dan sosio-politik.

STUDENT POWER!
– slogan keramat yang melambangkan bahawa mahasiswa merupakan kelompok yang mampu berperanan secara efektif dan berkuasa mencetuskan arus perubahan untuk memperbaiki keadaan masyarakat samada di kampus ataupun masyarakat di luar.

No comments: