Monday, November 30, 2009

Cadangan subjek kursus Sarjana Muda Pendidikan Islam Semester 2 sesi 2009/2010

(Pengajian al-Quran)


Kod Kursus & Subjek


PDET 4101 Kepimpinan Diri & Organisasi


PAET 4101 Sosiologi Persekolahan


IXEU 1102 Pengantar Usuluddin


IQEU 3317 Tartil al-Quran


ISEU 3310 Historiografi Islam


IXEB 3203 Ilmu Qiraat 2


IXEB 3110 Penilaian dalam Pendidikan al-Quran


IXEB 3104 Kaedah Bahasa Arab (Membaca & Menulis)

No comments: